Techniekpact West-Friesland

Samen naar meer technisch geschoold personeel

 
Tabor College d’Ampte maakt onderdeel uit van het Techniekpact West-Friesland. Binnen het Techniekpact werken Westfriese gemeenten, het onderwijs en het bedrijfsleven samen om het tekort aan technisch geschoold personeel in de regio aan te pakken.

Tabor College d’Ampte heeft daartoe samen met het Martinuscollege in Grootebroek, het Clusius College, het Atlas College SG Newton, de praktijkschool West-Friesland, VSO Hoorn en het Horizon College een plan opgesteld dat is goedgekeurd door het ministerie. Er worden financiële middelen ter beschikking gesteld waarmee geïnvesteerd kan worden in machines, materialen en mensen. Inmiddels hebben ook opleidingsbedrijven als Espeq, Installatiewerk, SPG en Tetrix toegezegd mee te zullen doen. Dat geldt ook voor de Westfriese Bedrijvengroep en het WerkgeversServicepunt Hoorn.

Het door het Techniekpact Westfriesland ingediende plan bestaat uit drie actielijnen. De versterking van het techniekonderwijs op het VMBO en de techniekinfrastructuur (o.a. in samenwerking met het bedrijfsleven gebruik maken van technische voorzieningen bij bedrijven en het MBO), de versterking van de techniekteams door bijscholing en het aantrekken van goed geschoolde mensen én werving en instroom. In het kader van het Techniekpact West-Friesland willen wij in samenwerking met het primair onderwijs de leerlingen zo vroeg mogelijk interesseren voor de techniek. Daarom is op 8 januari 2020 het Techlab op d'Ampte geopend. 
 
Tabor College d'Ampte en het Martinuscollege worden de techniekconcentratiepunten in het voortgezet onderwijs in de regio West-Friesland. Ook is het de bedoeling om in West-Friesland één Techniek Informatie Punt in te richten. Hier kunnen zowel het onderwijs als het bedrijfsleven terecht voor vragen, het regelen van gastlessen, excursies naar bedrijven, stages, en andere activiteiten die bijdragen aan het vergroten van de interesse in de techniek en het verhogen van de kwaliteit van technisch onderwijs.
 
Alle activiteiten moeten er voor zorgen dat er straks geen verschil meer bestaat tussen de vraag naar en het aanbod van technisch opgeleid personeel. 
 

Techniek doet het. Doe jij mee?

TechniekPact West-Friesland lanceerde de campagne Techniek doet het. Onder andere deze gave video's geven een mooi beeld van wat de techniek jou te bieden heeft. 

Ondernemersontbijt 

Op woensdag 22 september 2021 organiseerde d'Ampte in het kader van het TechniekPact West-Friesland (STO) het eerste ondernemersontbijt! De techniek-docenten van de deelnemende scholen en vertegenwoordigers van onze ambassadeurs bedrijven waren uitgenodigd om tijdens het ontbijt met elkaar van gedachten te wisselen over de samenwerking tussen school en de techniekbedrijven in de regio.
 
De dag begon op Sg Newton waarna het programma verder ging in het theater en op de techniekpleinen van d'Ampte. Benieuwd? Bekijk hier de aftermovie.
 
 
 
 
d'Ampte is een van de drie locaties van het Tabor College.