Techniekpact West-Friesland

Samen naar meer technisch geschoold personeel

 
Tabor College d’Ampte maakt onderdeel uit van het Techniekpact West-Friesland. Binnen het Techniekpact werken Westfriese gemeenten, het onderwijs en het bedrijfsleven samen om het tekort aan technisch geschoold personeel in de regio aan te pakken.

Tabor College d’Ampte heeft daartoe samen met het Martinuscollege in Grootebroek, het Clusius College, het Atlas College SG Newton, de praktijkschool West-Friesland, VSO Hoorn en het Horizon College een plan opgesteld dat is goedgekeurd door het ministerie. Er worden financiële middelen ter beschikking gesteld waarmee geïnvesteerd kan worden in machines, materialen en mensen. Inmiddels hebben ook opleidingsbedrijven als Espeq, Installatiewerk, SPG en Tetrix toegezegd mee te zullen doen. Dat geldt ook voor de Westfriese Bedrijvengroep en het WerkgeversServicepunt Hoorn.

Het door het Techniekpact Westfriesland ingediende plan bestaat uit drie actielijnen. De versterking van het techniekonderwijs op het VMBO en de techniekinfrastructuur (o.a. in samenwerking met het bedrijfsleven gebruik maken van technische voorzieningen bij bedrijven en het MBO), de versterking van de techniekteams door bijscholing en het aantrekken van goed geschoolde mensen én werving en instroom. In het kader van het Techniekpact West-Friesland willen wij in samenwerking met het primair onderwijs de leerlingen zo vroeg mogelijk interesseren voor de techniek. Daarom is op 8 januari 2020 het Techlab op d'Ampte geopend. 
 
Tabor College d'Ampte en het Martinuscollege worden de techniekconcentratiepunten in het voortgezet onderwijs in de regio West-Friesland. Ook is het de bedoeling om in West-Friesland één Techniek Informatie Punt in te richten. Hier kunnen zowel het onderwijs als het bedrijfsleven terecht voor vragen, het regelen van gastlessen, excursies naar bedrijven, stages, en andere activiteiten die bijdragen aan het vergroten van de interesse in de techniek en het verhogen van de kwaliteit van technisch onderwijs.
 
Alle activiteiten moeten er voor zorgen dat er straks geen verschil meer bestaat tussen de vraag naar en het aanbod van technisch opgeleid personeel. 
 

TechniekPact Masterclass gelanceerd

Woensdag 25 november 2020 organiseerde het TechniekPact West-Friesland haar eerste Masterclass. Het onderwerp van deze livestream vanuit SG Newton was 'Knutselend en experimenterend naar innovatie'. Spreker was de Macgyver scientist Rolf Hut van TU Delft. Zijn onderzoek en technische experimenten laten zich lezen als een jongensboek. De tweede gast was Dennis Vroegindeweij. Als Willie Wortel ondernemer uit Obdam weet hij techniek en experiment te combineren in zijn ondernemerschap. Het interactieve gedeelte bracht deelnemers uit onderwijs en bedrijfsleven met elkaar in gesprek.
 
Masterclass is een initiatief van het TechniekPact West-Friesland en de Westfriese Bedrijvengroep. Nu en in de toekomst wil zij een platform zijn voor inspiratie en innovatie voor het veld van technisch onderwijs en bedrijfsleven. De volgende editie staat gepland op 7 april 2021. Blijf op de hoogte van Masterclass via masterclass@techniekpactwf.nl.  
 

Techlab laat kinderen kennismaken met techniek

Onder grote belangstelling is op woensdag 8 januari 2020 het Techlab op Tabor College locatie d'Ampte geopend. Het Techlab heeft als doel om jonge kinderen al vroeg te interesseren voor techniek. Wij nodigen basisscholen dan ook graag uit om onderdelen van het programma Wetenschap & Technologie bij ons op de locatie te volgen en daarnaast om een interessante beleving van modern technisch onderwijs te krijgen. 
 
Houd deze pagina in de gaten voor het laatste nieuws.
d'Ampte is een van de drie locaties van het Tabor College.