MBO: samenwerking en doorstroom

MBO: Samenwerking en doorstroom voor Vakcollege Techniek & Ondernemen en Tech-mavo 

Doorstroom
Op d'Ampte werken we nauw samen met het mbo. We vinden een goede doorstroom van het vmbo, naar het mbo (en eventueel daarvandaan verder naar het hbo) enorm belangrijk. Het derde en vierde leerjaar op d'Ampte zijn daarom zo ingericht dat er een perfecte aansluiting is op de vervolgopleiding in het mbo.

Hoe maken we dat mogelijk?
Zowel in het vakcollege (voor leerlingen van de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg) als bij de Tech-mavo krijgen leerlingen al vanaf het eerste leerjaar meer lesuren techniek dan andere richtingen. Dat maakt mogelijk dat zij al in het derde jaar eindexamen kunnen doen in het beroepsgerichte vak (pie, bwi en mt). Op die manier komt in het vierde leerjaar tijd beschikbaar voor de start van een mbo-opleiding. Doordat zij in leerjaar 4 geen techniek meer hebben is er ruimte in het rooster om naar het mbo te gaan. Minimaal één dag in de week volgen deze leerlingen als gaststudent lessen van een bij hun gekozen richting aansluitende MBO-opleiding. Eén dag in de week is vrijgemaakt voor een stage/beroepspraktijkvorming (BPV) vanuit diezelfde mbo-opleiding. Door deze vervroegde instroming bij het mbo kan de leerling een versnelling maken. Dit is wel afhankelijk per gekozen richting/opleiding. Er zijn leerlingen die wel een jaar tijdwinst boeken.

Gastlessen
De samenwerking met het mbo gaat verder dan de vervroegde kennismaking in het vierde jaar. Regelmatig zijn onze leerlingen te gast op mbo-scholen waar ze bijvoorbeeld invulling geven aan profielvakken die we niet op d'Ampte geven. Zo leren leerlingen van het profiel Bouwen Wonen en Interieur het metselen bij Espeq. PIE-leerlingen (Produceren, Installeren en Energie) gaan voor installatieopdrachten naar het Horizon College. Andersom maken mbo-scholen ook gebruik van de faciliteiten op d'Ampte. Dat is iets waar we heel trots op zijn. 

d'Ampte is een van de drie locaties van het Tabor College.