Ziek melden, hoe doe je dat?

Zelf uw kind ziek of absent melden

Ziek melden?

Iedere dag die je ziek bent, vragen wij je ouder(s)/verzorger(s) je af te melden. Zij kunnen dat doen via de ouderapp van Somtoday of met een computer of iPad via de website van Somtoday.

Leerlingen kunnen niet via het leerling account worden ziek gemeld. Het dus heel belangrijk dat je ouder(s)/verzorger(s) bij het melden gebruik maken van de ouderapp of via de website van Somtoday met hun eigen (ouder)inloggegevens. 

Wij geven de voorkeur aan bovenstaande werkwijze, maar voorlopig blijft ook de mogelijkheid bestaan om via de telefoon een ziekmelding door te geven. Ook dit moet iedere dag opnieuw, tijdens de periode dat je ziek bent. Je ouder(s)/verzorger(s) kunnen ons bellen, liefst voor 9 uur, op 0229-284151. Wil je een ziekmelding of doktersbezoek toelichten, bel dan even met de receptie/administratie via bovenstaand nummer. Eventuele notities in de app zijn namelijk niet direct voor de receptie/administratie te zien.

Ziek naar huis?

Als je ziek wordt op school en je naar huis wilt gaan, moet je eerst langs de receptie om je daar af te melden. Voordat we je naar huis laten gaan, nemen we eerst contact met je ouder(s)/verzorger(s) op. 

Afwezigheid vanwege een (medische) afspraak?

Als je (medische) afspraak onder schooltijd valt, kunnen de ouders dat ook via de ouderapp of met een computer of iPad via de website van Somtoday aangeven. Het is eventueel ook mogelijk om dat met een vooraf ingevuld briefje te doen dat je inlevert bij de receptie. Hoe eerder we dit weten hoe beter. 

Bijzonder verlof aanvragen?

Overig (planbaar) verlof kan alleen aangevraagd worden met behulp van het Formulierverlofaanvraag. U kunt dit formulier printen en inleveren bij de teamcoach van uw zoon/dochter of het formulier digitaal invullen en mailen naar de teamcoach. De teamcoach zal via een 'beschikkingsformulier' aangeven of het verlof akkoord is.Voor de afspraken met betrekking tot het verlenen van verlof verwijzen we naar de Richtlijnen vrijstelling van schoolbezoek buiten de vakantie om.

Ongeoorloofd verzuim

Heb je in Somtoday een absentiemelding (een rood blokje) staan? Dan zal de receptie deze melding controleren. Er wordt op dezelfde dag contact gezocht met de ouder(s)/verzorgers) om deze absenties te na te lopen.

Is een absentiemelding onterecht, dan dient de leerling zelf contact op te nemen met de desbetreffende docent die de melding heeft gemaakt. 

d'Ampte is een van de drie locaties van het Tabor College.