lestijden en vakanties

Lestijden

Om coaching van de leerling mogelijk te maken, wordt er met ingang van schooljaar 2019-2020 gewerkt met een 45-minutenrooster, in plaats van 50 minuten. Een deel van de klassikale onderwijstijd kan zo worden gebruikt voor individuele onderwijstijd en dus coaching.

08:15 - 08:35 uur Teamstart
08:40 - 09:25 uur 1e lesuur
09:25 - 10:10 uur 2e lesuur 
10:10 - 10:30 uur  pauze 
10:30 - 11:15 uur 3e lesuur 
11:15 - 12:00 uur  4e lesuur 
12:00 - 12:20 uur  grote pauze 
12:20 - 13:05 uur  5e lesuur
13:05 - 13.50 uur  6e lesuur 
13:50 - 14.10 uur kleine pauze 
14:10 - 14:55 uur  7e lesuur 
14:55 - 15:40 uur  8e lesuur 
15:40 - 16:10 uur Tijd voor coaching en extra hulp leerlingen

Lesuitval en roosterwijzigingen

Als er een les uitvalt (bijvoorbeeld door ziekte van je docent), laten wij jou niet door school lopen. Of je krijgt een docent die de les vervangt, of je krijgt de kans om onder toezicht huiswerk te maken of in één van de aula’s te verblijven. Indien mogelijk wordt er zó in je rooster geschoven, dat je ofwel later kunt beginnen ofwel eerder op de dag klaar bent.

Teamstart

Op d'Ampte wordt gewerkt met een dagelijkse teamstart voor de docenten. De teamstart is bedoeld om sneller in te kunnen spelen op leerlingaangelegenheden en de dagelijkse organisatorische zaken. Zo blijven we goed op de hoogte van alles wat speelt en kunnen we snel handelen indien nodig.

Flexuren

Bij de vakken Nederlands, Engels en wiskunde zijn er flexuren. Die uren maken afwisseling mogelijk en geven de leerlingen tegelijkertijd meer verantwoordelijkheid. Sta je minimaal een 7.0 voor het vak, dan mag je kiezen of je bij dit flexuur aanwezig wilt zijn. Het coachgesprek helpt bij het maken van die keuze. 

Lessentabel

d’Ampte heeft gekozen voor een lessentabel waarin de speerpunten creatief, sportief en praktijkgericht duidelijk naar voren komen. Voor elk leerling is het belangrijk om taal en rekenen goed te beheersen. d’Ampte heeft er dan ook voor gekozen de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde rekenen extra aandacht te geven. Dit betekent dat deze vakken veel lesuren hebben en dat we t/m het derde leerjaar extra rekenondersteuning geven. In de lessentabel vind je de samenstelling van de lessen voor de verschillende leerwegen en leerroutes.

Vakantierooster schooljaar 2019-2020

herfstvakantie                              za 19 oktober t/m zo 27 oktober 2019                                                                 
kerstvakantie  za 21 december 2019 t/m zo 5 januari 2020
voorjaarsvakantie       za 15 februari t/m zo 23 februari 2020
goede vrijdag  vr 10 april 2020
2e paasdag  ma 13 april 2020
meivakantie  wo 22 april t/m di 5 mei 2020 (Bevrijdingsdag)
hemelvaartsdag  do 21 mei 2020
vrije dag  vr 22 mei 2020
2e pinksterdag  ma 1 juni 2020
zomervakantie  za 4 juli t/m zo 16 augustus 2020

 

d'Ampte is een van de drie locaties van het Tabor College.