Lestijden en vakanties

Lestijden

Om coaching van de leerling mogelijk te maken, wordt er met ingang van schooljaar 2019-2020 gewerkt met een 45-minutenrooster, in plaats van 50 minuten. Een deel van de klassikale onderwijstijd kan zo worden gebruikt voor individuele onderwijstijd en dus coaching.

08:15 - 08:35 uur Teamstart
08:40 - 09:25 uur 1e lesuur
09:25 - 10:10 uur 2e lesuur 
10:10 - 10:30 uur  pauze 
10:30 - 11:15 uur 3e lesuur 
11:15 - 12:00 uur  4e lesuur 
12:00 - 12:20 uur  grote pauze 
12:20 - 13:05 uur  5e lesuur
13:05 - 13.50 uur  6e lesuur 
13:50 - 14.10 uur kleine pauze 
14:10 - 14:55 uur  7e lesuur 
14:55 - 15:40 uur  8e lesuur 
15:40 - 16:10 uur Tijd voor coaching en extra hulp leerlingen

Lesuitval en roosterwijzigingen

Als er een les uitvalt (bijvoorbeeld door ziekte van je docent), laten wij jou niet door school lopen. Of je krijgt een docent die de les vervangt, of je krijgt de kans om onder toezicht huiswerk te maken. Indien mogelijk wordt er zó in je rooster geschoven, dat je ofwel later kunt beginnen ofwel eerder op de dag klaar bent.

Teamstart

Op d'Ampte wordt gewerkt met een dagelijkse teamstart voor de docenten. De teamstart is bedoeld om sneller in te kunnen spelen op leerlingaangelegenheden en de dagelijkse organisatorische zaken. Zo blijven we goed op de hoogte van alles wat speelt en kunnen we snel handelen indien nodig.

Flexuren

Bij de vakken Nederlands, Engels en wiskunde zijn er flexuren. Die uren maken afwisseling mogelijk en geven de leerlingen tegelijkertijd meer verantwoordelijkheid. Sta je minimaal een 7.0 voor het vak, dan mag je kiezen of je bij dit flexuur aanwezig wilt zijn. Het coachgesprek helpt bij het maken van die keuze. 

Ontwikkeldagen

In het schooljaar zijn er een aantal ontwikkeldagen en -dagdelen voor de medewerkers van d'Ampte. Op deze dagen werken de docenten aan de ontwikkeling van het onderwijs in het algemeen en de ontwikkeling van hun vak in het bijzonder.
Op deze dagen zijn er voor de leerlingen 4 digitale momenten: 

9.00 - 9.20: tijd voor coaching
9.25 - 9.45: digitale les 1 (volgens rooster)
9.50 - 10.10: digitale les 2 (volgens rooster)
10.15 - 10.35: digitale les 3 (volgens rooster)

Van 8.15 - 9.00 wordt er individuele begeleiding voor de risico-leerlingen georganiseerd. De afspraak is dat - leerlingen die extra op school willen werken, - leerlingen die zaken moeten inhalen en/of - leerlingen die onvoldoende resultaten hebben behaald op school hier worden verwacht. Het team informeert de leerling en ouder hierover. Vanaf 10.35 uur kunnen de leerlingen zelfstandig thuis verder werken aan hun huiswerk en/of LOB-activiteiten.

De planning voor 2020-2021 is als volgt:
- Dinsdag 8 september
- Dinsdag 6 oktober
- Donderdag 19 november
- Maandag 14 december
- Dinsdag 26 januari
geen lessen
- Vrijdag 19 februari
- Donderdag 1 april
- Dinsdag 8 juni geen lessen, begeleiding leerlingen van 8.15 t/m 9.30
- Maandag 5 juli geen lessen, begeleiding leerlingen van 8.15 t/m 9.30

De ontwikkeldagen en -dagdelen staan vermeld in de jaaragenda.

Lessentabel

d’Ampte heeft gekozen voor een lessentabel waarin de speerpunten creatief, sportief en praktijkgericht duidelijk naar voren komen. Voor elk leerling is het belangrijk om taal en rekenen goed te beheersen. d’Ampte heeft er dan ook voor gekozen de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde rekenen extra aandacht te geven. Dit betekent dat deze vakken veel lesuren hebben en dat we t/m het derde leerjaar extra rekenondersteuning geven. In de lessentabel vind je de samenstelling van de lessen voor de verschillende leerwegen en leerroutes:

Vakantierooster 2020-2021

Herfstvakantie - Zaterdag 10 t/m zondag 18 oktober 2020
Kerstvakantie - Zaterdag 19 december 2020 t/m zondag 3 januari 2021
Voorjaarsvakantie - Zaterdag 20 februari t/m zondag 28 februari 2021
Goede Vrijdag - Vrijdag 2 april 2021
Tweede Paasdag - Maandag 5 april 2021 
Meivakantie - Zaterdag 24 april t/m zondag 9 mei 2021
Hemelvaartsvakantie - Donderdag 13 mei t/m zondag 16 mei 2021
Tweede Pinksterdag - Maandag 24 mei 2021 
Zomervakantie - Zaterdag 10 juli t/m zondag 22 augustus 2021

d'Ampte is een van de drie locaties van het Tabor College.