Lestijden en vakanties

Lestijden

Om coaching van de leerling mogelijk te maken, wordt er gewerkt met een 45-minutenrooster. Een deel van de klassikale onderwijstijd kan zo worden gebruikt voor individuele onderwijstijd en dus coaching en een teamstart van collega's.

08:15 - 08:35 uur Teamstart
08:40 - 09:25 uur 1e lesuur
09:25 - 10:10 uur 2e lesuur 
10:10 - 10:30 uur  pauze 
10:30 - 11:15 uur 3e lesuur 
11:15 - 12:00 uur  4e lesuur 
12:00 - 12:20 uur  grote pauze 
12:20 - 13:05 uur  5e lesuur
13:05 - 13.50 uur  6e lesuur 
13:50 - 14.10 uur kleine pauze 
14:10 - 14:55 uur  7e lesuur 
14:55 - 15:40 uur  8e lesuur 
15:40 - 16:25 uur 9e lesuur (enkel op donderdag)

Verlof

Overig (planbaar) verlof kan alleen aangevraagd worden met behulp van het Formulierverlofaanvraag (pdf, 11 kB). U kunt dit formulier printen en inleveren bij de teamcoach van uw zoon/dochter of het formulier digitaal invullen en mailen naar de teamcoach. De teamcoach zal via een 'beschikkingsformulier' aangeven of het verlof akkoord is.Voor de afspraken met betrekking tot het verlenen van verlof verwijzen we naar de Richtlijnen vrijstelling van schoolbezoek buiten de vakantie om.

Lesuitval en roosterwijzigingen

Als er een les uitvalt (bijvoorbeeld door ziekte van je docent), laten wij jou niet door school lopen. Of je krijgt een docent die de les vervangt, of je krijgt de kans om onder toezicht huiswerk te maken. Indien mogelijk wordt er zó in je rooster geschoven, dat je ofwel later kunt beginnen ofwel eerder op de dag klaar bent.

Teamstart

Op d'Ampte wordt gewerkt met een dagelijkse teamstart voor de docenten. De teamstart is bedoeld om sneller in te kunnen spelen op leerlingaangelegenheden en de dagelijkse organisatorische zaken. Zo blijven we goed op de hoogte van alles wat speelt en kunnen we snel handelen indien nodig.

Ontwikkeldagen

In het schooljaar zijn er een aantal ontwikkeldagen en -dagdelen voor de medewerkers van d'Ampte. Op deze dagen werken de docenten aan de ontwikkeling van het onderwijs in het algemeen en de ontwikkeling van hun vak in het bijzonder. Op deze dagen zijn er voor de leerlingen 4 digitale momenten volgens onderstaand rooster óf 4 fysieke lessen met een normale duur. Een enkele keer zijn er geen lessen op een ontwikkeldag. In onderstaande planning is de indeling terug te vinden.

Les 1 - 8.40 - 9.00 uur*
Les 2 - 9.05 - 9.25 uur
Les 3 - 9.30 - 9.50 uur
Les 4 - 9.55 - 10.15 uur

* Wanneer de studiedag op een dinsdag valt, vervalt les 1 ivm coaching.

Vanaf 10.15 uur kunnen de leerlingen zelfstandig thuis verder werken aan hun huiswerk en/of LOB-activiteiten.

De planning voor 2022-2023 is als volgt:
- Dinsdag 13 september - team (fysieke lessen)
- Donderdag 17 november - vakgroep (digitale lessen)
- Dinsdag 20 december - vakgroep (fysieke lessen)
- Donderdag 16 februari - team (online lessen)
- Donderdag 13 april - vakgroep (online lessen)
- Dinsdag 30 mei - vakgroep (fysieke lessen)
- Dinsdag 13 juni - team (geen lessen)
- Maandag 10 juli - vakgroep/team (geen lessen)

De ontwikkeldagen en -dagdelen staan vermeld in de jaaragenda.

Lessentabel

d’Ampte heeft gekozen voor een lessentabel waarin de speerpunten creatief, sportief en praktijkgericht duidelijk naar voren komen. Voor elk leerling is het belangrijk om taal en rekenen goed te beheersen. d’Ampte heeft er dan ook voor gekozen de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde rekenen extra aandacht te geven. Dit betekent dat deze vakken veel lesuren hebben en dat we t/m het derde leerjaar extra rekenondersteuning geven. In de lessentabel vind je de samenstelling van de lessen voor de verschillende leerwegen en leerroutes:

Vakantierooster 2022-2023

Herfstvakantie - maandag 17 oktober t/m vrijdag 221 oktober 2022
Kerstvakantie - maandag 26 december 2022 t/m vrijdag 6 januari 2023
Voorjaarsvakantie - maandag 27 februari t/m vrijdag 3 maart 2022
Goede Vrijdag - vrijdag 7 april 2023
Tweede Paasdag - maandag 10 april 2023
Meivakantie - maandag 24 april t/m vrijdag 5 mei 2023
Hemelvaartsvakantie - donderdag 18 mei en vrijdag 19 mei 2023
Tweede Pinksterdag - maandag 29 mei 2023
Zomervakantie - maandag 24 juli t/m vrijdag 1 september 2023

d'Ampte is een van de drie locaties van het Tabor College.