lestijden

Lestijden

In principe is er sprake van een aaneengesloten rooster, zodat er voor jou eigenlijk geen tussenuren zullen zijn. Bij eventuele afwezigheid van docenten zal er dan ook altijd worden geprobeerd om de lesuitval te verplaatsen naar het begin of het einde van de schooldag. Een volledige schooldag heeft 8 lesuren van 50 minuten.
De totale onderwijstijd is samengesteld uit:

  • het lesrooster volgens de lessentabel
  • de lestijd aan mentoruren en studiebegeleiding
  • stages 

Lestijden

normaal (8.20 eerste bel)   40 minuten rooster
08:25 - 09:15 uur 1e lesuur 08:25 - 09:05 uur
09:15 - 10:05 uur 2e lesuur  09:05 - 09:45 uur
10:05 - 10:20 uur  kleine pauze  09:45 - 10.00 uur 
10:20 - 11:10 uur 3e lesuur  10:00 - 10:40 uur 
11:10 - 12:00 uur  4e lesuur  10:40 - 11:20 uur 
12:00 - 12:20 uur  grote pauze  11:20 - 11:40 uur 
12:20 - 13:10 uur  5e lesuur 11:40 - 12:20 uur 
13:10 - 14.00 uur  6e lesuur  12:20 - 13:00 uur 
14:00 - 14.15 uur kleine pauze  13:00 - 13:15 uur 
14:15 - 15:05 uur  7e lesuur  13:15 - 13:55 uur 
15:05 - 15:55 uur  8e lesuur  13:55 - 14:35 uur 

Lesuitval en roosterwijzigingen

Als er een les uitvalt (bijvoorbeeld door ziekte van je docent), laten wij jou niet door school lopen. Of je krijgt een docent die de les vervangt, of je krijgt de kans om onder toezicht huiswerk te maken of in één van de aula’s te verblijven. Indien mogelijk wordt er zó in je rooster geschoven, dat je ofwel later kunt beginnen ofwel eerder op de dag klaar bent.

Lessentabel

d’Ampte heeft gekozen voor een lessentabel waarin de speerpunten creatief, sportief en praktijkgericht duidelijk naar voren komen. Voor elk leerling is het belangrijk om taal en rekenen goed te beheersen. d’Ampte heeft er dan ook voor gekozen de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde rekenen extra aandacht te geven. Dit betekent dat deze vakken veel lesuren hebben en dat we t/m het derde leerjaar extra rekenondersteuning geven. In de lessentabel vind je de samenstelling van de lessen voor de verschillende leerwegen en leerroutes.


Vakantierooster schooljaar 2018-2019

herfstvakantie                              za 20 t/m zo 28 oktober 2018                                                                 
kerstvakantie  za 22 december 2018 t/m zo 6 januari 2019
voorjaarsvakantie       za 16 t/m zo 24 februari 2019
goede vrijdag  vr 19 april 2019
2e paasdag  ma 22 april 2019
meivakantie  di 23 april t/m zo 5 mei 2019
hemelvaartsdag  do 30 mei 2019
vrije dag  vr 31 mei 2019
2e pinksterdag  ma 10 juni 2019
zomervakantie  za 13 juli t/m zo 25 augustus 2019

 

Vakantierooster schooljaar 2019-2020

herfstvakantie                              za 19 oktober t/m zo 27 oktober 2019                                                                 
kerstvakantie  za 21 december 2019 t/m zo 5 januari 2020
voorjaarsvakantie       za 15 februari t/m zo 23 februari 2020
goede vrijdag  vr 10 april 2020
2e paasdag  ma 13 april 2020
meivakantie  wo 22 april t/m di 5 mei 2020 (Bevrijdingsdag)
hemelvaartsdag  do 21 mei 2020
vrije dag  vr 22 mei 2020
2e pinksterdag  ma 1 juni 2020
zomervakantie  za 4 juli t/m zo 16 augustus 2020

 

d'Ampte is een van de drie locaties van het Tabor College.