Financiën

Financiën

Vrijwillige ouderbijdrage

De vrijwillige ouderbijdrage bedraagt €70 per leerjaar op d’Ampte voor schooljaar 2022-2023. De middelen die ontvangen worden via de vrijwillige ouderbijdragen worden besteed aan kosten voor: de ongevallenverzekering, kunst & cultuur, voorbereiding keuze vervolgonderwijs, contributies/instellingen, ouderraad, buitenlesactiviteiten en stages. De ouderbijdrage is vrijwillig. Het niet voldoen van de bijdrage leidt niet tot het uitsluiten van leerlingen van deelname aan activiteiten. Het spreekt echter voor zich dat er minder uitgegeven kan worden indien de inkomsten lager zijn.

Schoolkosten

Naast de vrijwillige ouderbijdrage worden voor sommige leerroutes schoolkosten in rekening gebracht. Dit betreft o.a voor:

  • Werkkleding; d'Ampte staat voor leren van en in de praktijk. Dit vindt u terug bij de aanschaf van sport- cq werkkleding voor de vakcollegeroutes en sommige leerroutes in de bovenbouw.
  • Lichamelijke opvoeding; de leerlingen nemen in een herkenbaar d’Ampte T-shirt deel aan de lessen LO.

    Specificatie vrijwillige algemene ouderbijdrage 2022-2023
d'Ampte is een van de drie locaties van het Tabor College.