Aanmelden op d'Ampte

Aanmelden op d'Ampte

Wilt u uw zoon of dochter aanmelden voor schooljaar 2021-2022, dan kunt u gebruik maken van onderstaand aanmeldingsformulier. Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met mevr. Schipper. Dat kan via het algemene telefoonnummer 0229-284151 of door een email te sturen naar ahm.schipper@tabor.nl

Aanmeldingsformulier d'Ampte leerjaar 1 (pdf).

U kunt dit formulier:
(Uitprinten en) met de hand invullen en ondertekenen, óf digitaal invullen (pdf), daarna uitprinten en ondertekenen.

Per post opsturen naar:
Tabor College d’Ampte t.a.v. de leerlingenadministratie Berkhouterweg 5, 1624 NS Hoorn

Persoonlijk afgeven op school:
Berkhouterweg 5, 1624 NS Hoorn

Verzenden via e-mail:
Het ingevulde en ondertekende formulier inscannen (geen foto!) en mailen naar: da-aanmelden@tabor.nl  

Onze contact gegevens:
Tabor College locatie d'Ampte
Berkhouterweg 5
1624 NS Hoorn
(0229) 284151
dampte@tabor.nl 
 

Aanmelden voor leerjaar 2, 3 of 4? 
Gebruik daarvoor onderstaande aanmeldingsformulieren. Voor informatie en contact over het aanmelden voor leerjaar 2, 3 of 4 kunt u contact opnemen met mevr. Geerlings, md.geerlings@tabor.nl
Aanmeldingsformulier d'Ampte leerjaar 2 (pdf).
Aanmeldingsformulier d'Ampte leerjaar 3 en 4 (pdf). 

Aanmelding en toelating van leerlingen

Het schooladvies
Het schooladvies van de basisschool is leidend voor het VO (Voortgezet Onderwijs en dus ook het Tabor College).

Het onderwijskundig rapport (OKR)
In de wet staat dat basisscholen voor elke leerling een OKR moeten inleveren bij de VO-school. In West-Friesland wordt de overdracht van dit OKR zoveel mogelijk digitaal gedaan via het landelijke OSO-systeem. 

Binnen het samenwerkingsverband VO West-Friesland zijn over de aanmeldprocedure afspraken gemaakt, die ook door de scholen van het Tabor College worden toegepast.

d'Ampte is een van de drie locaties van het Tabor College.