Aanmelden op d'Ampte

Aanmelden op d'Ampte

Aanmelden voor leerjaar 1? 
Wilt u uw kind aanmelden voor schooljaar 2023-2024, dan kunt u hiervoor onderstaand aanmeldingsformulier gebruiken. Voor meer informatie kunt u het algemene telefoonnummer 0229-284151 bellen of een e-mail sturen naar mevrouw Schipper, ahm.schipper@tabor.nl

Aanmelden voor leerjaar 2, 3 of 4? 
Gebruik daarvoor onderstaande aanmeldingsformulieren. Voor informatie en contact over het aanmelden voor leerjaar 2, 3 of 4 kunt u contact opnemen met mevr. Geerlings, md.geerlings@tabor.nl

Aanmelding en toelating van leerlingen

Het schooladvies
Het schooladvies van de basisschool is leidend voor het VO (Voortgezet Onderwijs en dus ook het Tabor College).

Het onderwijskundig rapport (OKR)
In de wet staat dat basisscholen voor elke leerling een OKR moeten inleveren bij de VO-school. In West-Friesland wordt de overdracht van dit OKR zoveel mogelijk digitaal gedaan via het landelijke OSO-systeem. 

Binnen het samenwerkingsverband VO West-Friesland zijn over de aanmeldprocedure afspraken gemaakt, die ook door de scholen van het Tabor College worden toegepast.

d'Ampte is een van de drie locaties van het Tabor College.