Aanmelden op d'Ampte

Aanmelden op d'Ampte

Wilt u uw zoon of dochter aanmelden voor een brugklas in het schooljaar 2020-2021? Gebruik dan onderstaand aanmeldingsformulier. Het aanmeldingsformulier is ook op te vragen op onze schoollocatie en verkrijgbaar tijdens onze open dagen op dinsdag 28 en woensdag 29 januari 2020. 

Aanmeldingsformulier d'Ampte leerjaar 1 (pdf)

Let op! Het is belangrijk dat het aanmeldingsformulier uiterlijk vrijdag 13 maart 2020, om 16.00 uur is ingeleverd. 

Het aanmeldingsformulier moet worden ondertekend en ingeleverd op onze locatie. Dit kan door deze:

  1. Persoonlijk af te geven
  2. Per post op te sturen
  3. Per e-mail: da-aanmelden@tabor.nl (graag mét handtekening, inscannen en dan mailen)

Ons adres:
Tabor College locatie d'Ampte
t.a.v. leerlingadministratie
Berkhouterweg 5
1624 NS Hoorn 

Hulp nodig bij het invullen? 
U bent welkom op onze locatie op:
11 maart, 14.30 - 18.00 uur
12 maart, 14.30 - 18.00 uur
13 maart, 12.00 - 16.00 uur

Wilt u meer informatie? 
Dan kunt u contact opnemen met mevr. Schipper (coördinator aanmeldingen.) Dat kan via het algemene telefoonnummer 0229-284151 of door een email te sturen naar mevr. Schipper, ahm.schipper@tabor.nl

Aanmelden voor leerjaar 2, 3 of 4? 
Gebruik daarvoor onderstaande aanmeldingsformulieren. Voor informatie en contact over het aanmelden voor leerjaar 2, 3 of 4 kunt u contact opnemen met mevr. Geerlings, md.geerlings@tabor.nl

Aanmeldingsformulier d'Ampte leerjaar 2 (pdf).
Aanmeldingsformulier d'Ampte leerjaar 3 en 4 (pdf). 

Aanmelding en toelating van leerlingen

Het schooladvies
Het schooladvies van de basisschool is leidend voor het VO (Voortgezet Onderwijs en dus ook het Tabor College).

Het onderwijskundig rapport (OKR)
In de wet staat dat basisscholen voor elke leerling een OKR moeten inleveren bij de VO-school. In West-Friesland wordt de overdracht van dit OKR zoveel mogelijk digitaal gedaan via het landelijke OSO-systeem. 

De eindtoets
Het is wettelijk geregeld dat basisscholen een eindtoets afnemen. Bij een hogere uitslag van de eindtoets ten opzichte van het schooladvies, moet het schooladvies heroverwogen worden. Dit kan leiden tot een herzien advies maar dit hoeft niet. Ouder(s)/verzorger(s) worden daarover altijd geïnformeerd door de basisschool. 

Binnen het samenwerkingsverband VO West-Friesland zijn over de aanmeldprocedure afspraken gemaakt, die ook door de scholen van het Tabor College worden toegepast.

d'Ampte is een van de drie locaties van het Tabor College.