Resultaten

Schoolresultaten

Alle leerwegen GOED

In oktober 2018 heeft de inspectie voor het onderwijs alle leerwegen van Tabor d’Ampte beoordeeld als GOED. Daarmee is d'Ampte de enige vmbo-school in de regio. Een aantal kernwoorden die de inspectie voor d’Ampte heeft gebruikt:

  • Ambitieuze en ondernemende school
  • Lerende organisatie
  • Op zoek naar ‘wat werkt’
  • Prettig klimaat
  • Verbinding met de buitenwereld

Met name het aanbod van opleidingen, betekenisvol leren, inzet van ICT en het werken op het niveau van de leerling worden zeer gewaardeerd door de inspectie. Dit geldt ook voor de extra ondersteuning van leerlingen en de samenwerking met verschillende partners zoals ouders, MBO en het jongerenwerk. Ook is er een speciale waardering voor het pedagogisch klimaat op de school en de kwaliteitscultuur. Het viel de inspectie op dat er op de school bevlogen en betrokken medewerkers werken die gedreven zijn om zich verder te ontwikkelen om op die manier zo goed mogelijk onderwijs aan de leerlingen te kunnen verzorgen.

Ga naar de schoolpagina van de Inspectie

Excellent

Tabor College locatie d'Ampte heeft op 20 januari 2020 het predicaat excellent mogen verlengen en uitbreiden van het ministerie van Onderwijs & Wetenschappen. Het predicaat geldt nu voor het gehele vmbo. d'Ampte had het predicaat in 2017, 2018 en 2019 al voor vmbo-b en vmbo-k. Dat is nu uitgebreid met de mavo. Maar wat houdt dit precies in? Op de pagina 'Excellente school' lees je er alles over. 

Kwaliteit

De Inspectie van het Onderwijs brengt de kwaliteit van scholen in kaart. Zo wordt er gekeken naar de adviezen die de leerlingen vanaf de basisschool meekrijgen, wordt er gemeten hoe lang de leerlingen over de schoolloopbaan doen, wat de tussentijdse uitstroom is, wat de examenresultaten zijn, hoeveel procent van de leerlingen extra begeleiding nodig heeft etc. Al die gegevens worden landelijk volgens dezelfde normen verzameld en verwerkt tot het zogenaamde SchoolVenster die te vinden is op de website Scholen op de kaart.

Scholen op de kaart - Stichting Palludara - De Twine

d'Ampte is een van de drie locaties van het Tabor College.