Organisatie

Schoolstructuur

De schoolleiding van d'Ampte bestaat uit 3 leden, een algemeen directeur, een adjunct-directeur onderbouw en een adjunct-directeur bovenbouw.

  
V.l.n.r.: mevrouw E.M. Huitema (adjunct-directeur bovenbouw), dhr. S.J. Macke (directeur) en mevrouw. K. Kors (adjunct-directeur onderbouw)

De leerlingen en docenten behoren tot een team. Er zijn 8 onderwijsteams en in elk team zitten ongeveer 10 docenten en 5 à 6 klassen. In elk team coördineert een teamcoach de activiteiten en de onderwijskundige ontwikkelingen. Daarnaast worden de teams ondersteund door teambegeleiders van het Ondersteuningscentrum. Zij organiseren extra ondersteuning voor leerlingen die dit nodig hebben. Alle leerlingen hebben een persoonlijke coach die voor leerling en ouders het eerste aanspreekpunt is.

Daarnaast zorgen de administratie, audiovisueel medewerker, facilitaire dienst, managementassistent, het roosterbureau en systeembeheer voor een goede ondersteuning van de onderwijsprocessen. 

d'Ampte Academie

d’Ampte Academie wil de kwaliteit van het onderwijs verbeteren door de professionalisering van de medewerkers van d’Ampte te bevorderen. De trainers verzorgen pedagogische en didactische trainingen om docenten te ondersteunen bij hun ontwikkeling. Daarnaast coachen de trainers docenten op individuele basis. Op deze wijze leren docenten van elkaar in hun eigen omgeving; dit is een effectieve wijze van leren en het kan worden afgestemd op de specifieke leerbehoeften van de school.

V.l.n.r: Trainers van de d'Ampte-academie Dhr. Stolker, Mevrouw Van der Wouden, Mevrouw Buis en Mevrouw De Jager. 

Bewaren

d'Ampte is een van de drie locaties van het Tabor College.