Verkeerssituatie op het Dampten en een vriendelijk verzoek

Zoals u ongetwijfeld gemerkt hebt, dan wel van uw zoon/dochter/pupil gehoord heeft, wordt er rondom de school gewerkt aan de Berkhouterweg en de rotonde bij de Provinciale Weg. Dit betekent o.a. dat er geen autoverkeer mag rijden op het deel van de Berkhouterweg dat voor onze school loopt. Gevolg is dat ouders die hun kind willen afzetten voor de school niet meer door kunnen rijden over de Berkhouterweg, maar op het Dampten (de weg tussen Tabor d’Ampte en SG Newton) moeten gaan keren en dan weer terugrijden. Dit heeft weer tot gevolg, dat fietsende leerlingen of leerlingen met de brommer geconfronteerd worden met autoverkeer van twee kanten. Daarnaast is er nog sprake van werkverkeer ivm de werkzaamheden aan de Berkhouterweg. Namens de school heb ik de gemeente al gewezen op gevaarlijke verkeerssituaties die hierdoor kunnen ontstaan. Tevens heb ik de aannemer (BAM) verzocht om het werkverkeer zoveel mogelijk te vermijden aan het begin en einde van de schooldagen.

Op dit moment is er nog geen zogenaamde Kiss&Ride plek waar ouders de kinderen kunnen afzetten en ophalen. Zolang er nog geen sprake is van een dergelijke plek en er geen goede doorstroming van het autoverkeer mogelijk is, wil ik u vriendelijk verzoeken om uw kind niet op het Dampten af te zetten en/of op te halen indien mogelijk. Het is voor alle weggebruikers veiliger om uw kind dan af te zetten bij het P&R-terrein van het station of het terrein van de Hof van Hoorn. Soms kan het niet anders en moet de leerling voor de school afgezet en opgehaald worden, bijvoorbeeld als de leerling slecht ter been is.

Ik realiseer mij, dat de door mij genoemde alternatieve plekken verder van de school liggen, maar wil u toch vragen begrip op te brengen voor mijn verzoek.

S.J. Macke
directeur

d'Ampte is een van de drie locaties van het Tabor College.