Taart voor Handig Gedrag Toppers

Geplaatst op 26-11-2020

Op d’Ampte zijn diverse klassen in de 'prijzen' gevallen! Zij hebben zich de afgelopen periode dusdanig ‘Handig’ gedragen, dat zij een compliment dik verdiend hebben. En dus werd er door heel wat leerlingen taart gegeten. Zo stimuleren en belonen we handig gedrag.

Handig gedrag
We vinden het op d’Ampte heel belangrijk dat iedereen zich prettig voelt op school. We hebben daarom afspraken gemaakt hoe we met elkaar omgaan en wat we belangrijk vinden wat betreft respect, veiligheid en verantwoordelijkheid. Op d’Ampte werken veel mensen samen en dan is het fijn dat er goede afspraken zijn waar we ons allen aan moeten houden. Dit geldt niet alleen voor de leerling, maar ook voor docenten, directie, conciërges en ouders. 

d'Ampte is een van de drie locaties van het Tabor College.