Nieuw initiatief ouders d’Ampte: thema-avonden voor ouders en door ouders georganiseerd

Op 3 december was de ouderavond met als thema het Puberbrein.

Een eerste door ouders voor ouders georganiseerde ouderavond. Een mooie opkomst en enthousiast ontvangen door de aanwezigen.

Eén van de hoogtepunten was toch wel het optreden van Aletta Smits. Zij presenteerde op zeer humoristische wijze hoe het puberbrein werkt. Een eyeopener voor velen van ons. Deze avond was zo succesvol, dat wij werken aan een jaarlijkse thema-avond Puberteit voor alle nieuwe leerlingen. Een veel gehoorde opmerking die avond was: hadden wij dit maar eerder geweten!

Op de avond hebben wij tevens geïnventariseerd of er behoefte is om vaker een ouderavond te organiseren en zo ja over welke onderwerpen. Er is hier positief op gereageerd en diverse onderwerpen hebben de belangstelling. Wij kunnen u alvast een primeur verklappen: volgende thema-avond staat gepland eind mei, of begin juni: we denken aan 28 mei of 11 juni en de thema-avond gaat over influencers, social media, game verslaving en telefoongebruik.

Het belooft wederom een interactieve, leuke en leerzame avond te worden waarbij wij ook een theatergroep willen uitnodigen.

Onderwerpen als zelfdoding, geweld en mishandeling werden ook in de enquête genoemd. Mocht u daar nu al vragen over hebben of meer informatie willen weten, dan wel een situatie kennen waarin sprake is van één van deze onderwerpen, willen wij u vragen hier niet mee rond te blijven lopen maar zich te wenden tot de volgende organisaties:
Veilig Thuis het adviespunt en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling.  Telefoon: 0800-2000 (24/7) of ga naar veiligthuis.nl
Over zelfdoding: https://www.lentis.nl/direct-hulp/zelfmoord-preventie/ en 113.nl of bel 0900-0113.
Jeugdhulp: Via de gemeente kunt u hulp aanvragen. Ook is er op het Dampte een jeugdwerker actief.

Daarnaast werkt de school ook nauw samen met het Jongerenwerk in Hoorn en zijn er op bepaalde tijden een jeugdverpleegkundige (Irene de Haas) en een jeugd,- maatschappelijk werker (Sanne Bossen)op school aanwezig. Ook neemt d’Ampte deel aan een pilot waarbij een GGZ-verpleegkundige op de school aanwezig is om te kijken waar de behoefte ligt met betrekking tot ondersteuning in de school. Dit allemaal in het kader van succesvolle onderwijstrajecten voor de leerling.

Wij hopen op nieuwe succesvolle thema-avonden waar wij allemaal wat aan hebben.

Met vriendelijke groet,

Angela van de Heuvel, ouder
Rina IJff, ouder
Marjolein Smeenk, ouder
Anita van Ginkel, ouder

d'Ampte is een van de drie locaties van het Tabor College.