Mavo-leerlingen naar Lindendael

Met tweeëntwintig leerlingen van 1N en 1M hebben we maandagmiddag 5 maart een bezoekje gebracht aan het Verpleeghuis Lindendael in Hoorn. De leerlingen gaan straks een keuzevak kiezen en daarom laten we ze kennismaken met verschillende beroepen. Zo wordt de, toch soms al moeilijke keuze, misschien iets gemakkelijker.

De leerlingen waren in drie groepen verdeeld. Een groep werd rondgeleid door het tehuis door een heel aardige stagiaire, zij zit in het laatste jaar van haar opleiding. De andere twee groepen kregen voorlichting van twee andere vriendelijke medewerksters. Deze groepen rouleerden. De leerlingen waren onder de indruk van alles wat ze hoorden en zagen. Ze leerden wat een ergotherapeut doet, wat het woord dementie betekent, wat een diëtiste doet etc. De leerlingen stelden prima vragen zoals: “Hoe is het voor jullie als er iemand van de bewoners dood gaat?” “Mag de familie hier zomaar op bezoek komen?” “Maken de bewoners wel eens ruzie?” “Waarom vind je dit werk leuk?” Overal kregen de leerlingen antwoord op.

We gingen tevreden naar huis. Het was goed voor deze jonge mensen om eens uit de bubbel van hun jonge leven te komen en te zien hoe het er in een verpleeghuis toegaat. Veel van de leerlingen waren hier niet bekend mee. Een enkele leerling heeft een opa of oma die in een verpleeghuis woont. Ook begrijpen ze nu des te meer hoe mooi het werk als verzorgende kan zijn, en wat een belangrijke rol deze mensen vervullen in onze maatschappij. De leerlingen hebben onze school prima vertegenwoordigd. Ze hebben goed geluisterd en toonden oprechte belangstelling. We hadden een mooie bos bloemen meegenomen, die krijgt vast een goed plekje in het verpleeghuis. 

Alie Kooiman  
Docent Engels 

d'Ampte is een van de drie locaties van het Tabor College.