GGD Hollands Noorden in cont@ct met jongeren!

Op het voortgezet onderwijs

Aan alle middelbare scholen is een team vanuit de GGD verbonden. Met een jeugdarts en assistente.
Ik ben Irene de Haas en als Jeugdverpleegkundige verbonden aan het d’Ampte. Zowel jongeren als ouders en docenten kunnen terecht met vragen over onderwerpen als: gezondheid, gevoelens, groei,  seksualiteit, sociale contacten, pesten etc.


Gezond Leven Check het Even

De GGD neemt elke schooljaar in de 2de en 4de klassen de vragenlijst Gezond Leven Check het Even af.
De thema’s die in de online vragenlijst aan bod komen zijn: lichamelijke gezondheid, sociaal-emotionele gezondheid (welbevinden, pesten en gepest worden) verslaving (roken, alcohol, drugs en gamen), seksualiteit, en leefomstandigheden (schoolklimaat, relaties met anderen en thuissituatie).

In de vragenlijst kunnen jongeren aangeven of ze vragen of zorgen hebben, maar ook vanuit de antwoorden die een leerling heeft gegeven kunnen ze worden uitgenodigd voor een gesprek op school, met de Jeugdverpleegkundige of Jeugdarts.|

Het gesprek is er op gericht om met de jongeren mee te denken, advies te geven of door te verwijzen. In overleg met de jongere wordt besproken hoe hij/zij verder geholpen kan worden.

Resultaten van vorig schooljaar vanuit deze vragenlijst
Er is een samenvatting uit alle ingevulde vragenlijsten gekomen van vorig schooljaar. De leerlingen van het d’Ampte hebben aangegeven dat ze best tevreden zijn over hun gezondheid en het naar hun zin hebben, zowel thuis als op school. Ze hebben het gezellig met leeftijdsgenootjes en er is weinig sprake van gepest worden. De helft van de jongeren is tevreden met zijn/haar gewicht en beweegt dagelijks een uur. Voor de jongeren waarbij hiervoor ondersteuning nodig is bekijken we of we kunnen samenwerken met een programma als Active Life www.activelifehoorn.nl

Wat ook opvalt is dat jongeren lachgas gebruiken, iets waar vanuit de media ook steeds meer aandacht voor is. Een filmpje wat hier inzicht over geeft is: https://vimeo.com/280346560

Het hoort bij deze leeftijd dat jongeren seksuele ervaringen opdoen, maar zij gebruiken vaak geen voorbehoedsmiddel om zwangerschap en soa’s te voorkomen. Op de site www.senseinfo.nl staat betrouwbare informatie voor jongeren, ook kan deze informatie voor ouders als hulpmiddel dienen om het gesprek met jongeren aan te gaan over seksualiteit.                                                                

Een site waar jongeren over vele onderwerpen, als gezondheid, gevoel, drugs, media, seksualiteit, betrouwbare informatie kunnen vinden en (anoniem) kunnen chatten met een ggd medewerker is www.jouwggd.nl

Schooljaar 2019/2020

Mocht een jongere, een ouder een docent vragen hebben neem dan gerust contact op, samen kunnen we overleggen wat er nodig is en hoe we in samenwerking met elkaar tot oplossingen kunnen komen. 
Op donderdagochtend ben ik aanwezig op school in kamer 1.30. Ik ben bereikbaar telefonische via het algemene nummer van de GGD (088-0100555) of via de mail ihaas@ggdhn.nl 

d'Ampte is een van de drie locaties van het Tabor College.