Gezonde school

Gezonde school:

Op maandag 20 november 2017 beginnen de derde klassen Zorg & Welzijn, Haar & Huid en vakcollege Zorg met het project ‘de Gezonde school’. Gedurende twee weken zal er tijdens alle lessen aandacht besteed worden aan het thema Gezondheid. De eerste week staat in het teken van‘Je eigen lijf’. Tijdens deze week komen onderwerpen aan bod als drank, drugs, energiedrankjes en welvaartsziekten. De tweede week van het project staat in het teken van ‘De gezonde school’. We willen leerlingen laten onderzoeken hoe docenten, leerlingen en het schoolbeleid denken over gezondheid en welke maatregelen zij nemen om hun gezondheid te waarborgen.
Naast de samenwerking tussen verschillende vakken zullen de leerlingen ook voorlichtingen krijgen van verschillende professionals en brengen ze een bezoek aan het huis van Pisa.

Met vriendelijke groet,

namens Team Zorg & Welzijn en Vakcollege Zorg,

Lisa Conijn

d'Ampte is een van de drie locaties van het Tabor College.