Examennieuws

PTA en het examenreglement
Op 1 oktober jl. zijn alle PTA’s en het examenreglement 17/18 op de website van d’Ampte gepubliceerd. In het PTA kunt u zien welke toetsen er afgenomen worden in klas 3 (alleen de profielvakken) en klas 4 (alle vakken). Deze toetsen tellen mee voor het examen. In het examenreglement vindt u alle regels omtrent het examen.

Herkansing van 3-toetsen, klas 4
Op maandag 20 en woensdag 22 november 2017 hebben alle 4e klas leerlingen de mogelijkheid om twee toetsen (één toets per gekozen vak) met weging 3 te herkansen. Alleen toetsen waarvoor een 5,4 of lager behaald is in periode 1 komen voor een herkansing in aanmerking. In het PTA staat aangegeven welke toetsen voor een herkansing in aanmerking komen. Vanaf donderdag 9 tot en met dinsdag 14 november 21.00 uur kunnen leerlingen zich via magister inschrijven voor deze herkansingen. Om zoveel mogelijk lesuitval te voorkomen zullen de toetsen herkanst worden tijdens het 8e uur.

Rekentoets, klas 4
De 4e klas leerlingen zullen tussen 9 en 22 januari 2018 hun rekentoets gaan herkansen. Het rooster zal direct na de kerstvakantie bekend worden gemaakt.
Nog even een aantal regels omtrent de rekentoets:
De rekentoets mag 3 keer herkanst worden, in januari, maart en juni 2018.
Het hoogste cijfer telt.
Voor de Basisleerlingen geldt dat het rekencijfer op een certificaat komt dat uitgereikt wordt tijdens de diploma-uitreiking. Voor de Kader en GL/TL leerlingen geldt dat het op de eindlijst komt te staan.
Het cijfer van de rekentoets telt niet mee in de slaag-zak regeling.

Rekentoets, klas 3
Alle 3e klas leerlingen gaan de rekentoets in mei/juni 2018 doen. Het rooster zal in mei bekend gemaakt worden. Zij gaan deze toets oefenen in februari/maart 2018.

G. Verdonschot

 

Gerelateerde bestanden

d'Ampte is een van de drie locaties van het Tabor College.