230 leerlingen doen Anglia examen

Vanaf dit schooljaar nemen alle leerlingen van leerjaar 1 deel aan het Anglia examen. Er is voor Anglia gekozen omdat de diploma’s internationaal erkend worden en omdat het de vakdocenten inzicht geeft in het niveau van de leerlingen. Op 24 mei zijn de examens voor alle niveaus afgenomen. Toen hebben 230 leerlingen onder begeleiding van 17 collega’s het examen gemaakt.

Complimenten aan de vakgroep Engels en in het bijzonder aan Levi Blokdijk die de Anglia-activiteiten dit jaar heeft opgezet en gecoördineerd.

Vertegenwoordigers van Anglia zijn onlangs op d'Ampte komen kijken en waren onder de indruk van de wijze waarop onze locatie werkt met en aan het Anglia examen.

d'Ampte is een van de drie locaties van het Tabor College.