Excellente school

"De jury is onder de indruk van de goede sfeer, de persoonlijke aandacht voor en de open houding van de leerlingen."

Tabor College locatie d'Ampte heeft op 20 januari 2020 het predicaat excellent mogen verlengen en uitbreiden. Het predicaat geldt nu voor het gehele vmbo. d'Ampte had het predicaat in 2017, 2018 en 2019 al voor vmbo-b en vmbo-k. Dat is nu uitgebreid met de mavo.

Het juryoordeel: 

De jury is onder de indruk van de goede sfeer, de persoonlijke aandacht voor en de open houding van de leerlingen. De drie kernwaarden respect, veiligheid en verantwoordelijkheid zijn duidelijk zichtbaar en merkbaar in de school. Hier kan de school trots op zijn en een als voorbeeld dienen voor andere scholen.

Tabor College d’Ampte heeft een helder excellentieprofiel dat relevant is voor hun leerlingen. Het is een pedagogisch concept dat gestalte krijgt in de combinatie van de programma’s Kracht in Controle (KIC) en Handig Gedrag. In alle leerjaren maakt dit concept deel uit van het curriculum. De school maakt de leerlingen vertrouwd met drie kernwaarden: respect, veiligheid en verantwoordelijkheid. Zij beschouwt deze kernwaarden voor het gedrag van alle leden van de schoolgemeenschap als voorwaardelijk voor een positief leef- en leerklimaat.

Intussen ontwikkelt de school zich verder. Door het mentoraat om te bouwen naar een coachprogramma, levert de school meer maatwerk aan de leerlingen. Ook in de lessen hanteren de leraren de uitgangspunten van het concept. De coaches voeren veel en systematische gesprekken met de leerlingen over persoonsontwikkeling en leerresultaten. Dit heeft een positieve uitwerking op het gehele schoolklimaat. De school benadrukt het belang van intensieve samenwerking met de ouders en vindt het belangrijk dat de leerlingen zich verbonden voelen met de maatschappij.

De school heeft een breed en effectief kwaliteitssysteem. Zij betrekt alle partners daarbij en ontwikkelt zich steeds verder. De school krijgt veel erkenning voor haar aanpak en is een gewilde samenwerkingspartner.

d'Ampte is er trots op het predicaat excellent ook in 2020, 2021 en 2022 te mogen dragen. 

Voor het hele juryrapport Excellente scholen klik hier. 

d'Ampte is een van de drie locaties van het Tabor College.