Techniekpact West-Friesland

Samen naar meer technisch geschoold personeel

 
Tabor College d’Ampte maakt onderdeel uit van het Techniekpact West-Friesland. Binnen het Techniekpact werken Westfriese gemeenten, het onderwijs en het bedrijfsleven samen om het tekort aan technisch geschoold personeel in de regio aan te pakken.

Tabor College d’Ampte heeft daartoe samen met het Martinuscollege in Grootebroek, het Clusius College, het Atlas College SG Newton, de praktijkschool West-Friesland en het Horizon College een plan opgesteld dat is goedgekeurd door het ministerie. Er worden financiële middelen ter beschikking gesteld waarmee geïnvesteerd kan worden in machines, materialen en mensen. Inmiddels hebben ook opleidingsbedrijven als Espeq, Installatiewerk, SPG en Tetrix toegezegd mee te zullen doen. Dat geldt ook voor de Westfriese Bedrijvengroep en het WerkgeversServicepunt Hoorn.

Het door het Techniekpact Westfriesland ingediende plan bestaat uit drie actielijnen. De versterking van het techniekonderwijs op het VMBO en de techniekinfrastructuur (o.a. in samenwerking met het bedrijfsleven gebruik maken van technische voorzieningen bij bedrijven en het MBO), de versterking van de techniekteams door bijscholing en het aantrekken van goed geschoolde mensen én werving en instroom. In het kader van het Techniekpact West-Friesland willen wij in samenwerking met het primair onderwijs de leerlingen zo vroeg mogelijk interesseren voor de techniek. Daarom is op 8 januari 2020 het Techlab op d'Ampte geopend. 
 
Tabor College d'Ampte en het Martinuscollege worden de techniekconcentratiepunten in het voortgezet onderwijs in de regio West-Friesland. Ook is het de bedoeling om in West-Friesland één Techniek Informatie Punt in te richten. Hier kunnen zowel het onderwijs als het bedrijfsleven terecht voor vragen, het regelen van gastlessen, excursies naar bedrijven, stages, en andere activiteiten die bijdragen aan het vergroten van de interesse in de techniek en het verhogen van de kwaliteit van technisch onderwijs.
 
Alle activiteiten moeten er voor zorgen dat er straks geen verschil meer bestaat tussen de vraag naar en het aanbod van technisch opgeleid personeel. 
 

Inspiratie- en werksessie Techniekpact West-Friesland -
11 september

Op 11 september 2019 organiseerden de regievoerders van het Techniekpact West- Friesland een inspiratie- en werksessie als startschot voor de uitvoerende werkzaamheden in het kader van het Techniekpact. Introductie, inspiratie en innovatie stonden centraal tijdens deze bijeenkomst. Voor deze bijeenkomst werden vertegenwoordigers van de onderwijsinstellingen PO-VO-MBO, het bedrijfsleven en de gemeenten uitgenodigd. Allemaal partners van het Techniekpact West-Friesland. 

Klik hier voor de toelichting op de doelen en actielijnen van het Techniekpact West- Friesland (presentatie gegeven door dhr. S.J. Macke, directeur Tabor College d'Ampte).

Houd deze pagina in de gaten voor het laatste nieuws.

d'Ampte is een van de drie locaties van het Tabor College.