resultaten

Schoolresultaten

Kwaliteit

De Inspectie van het Onderwijs brengt al weer enige jaren de kwaliteit van scholen in kaart. Zo wordt er gekeken naar de adviezen die de leerlingen vanaf de basisschool meekrijgen, wordt er gemeten hoe lang de leerlingen over de schoolloopbaan doen, wat de tussentijdse uitstroom is, wat de examenresultaten zijn, hoeveel procent van de leerlingen extra begeleiding nodig heeft, kortom, een hele rij van zaken. Al die gegevens worden landelijk volgens dezelfde normen verzameld en verwerkt tot het zogenaamde SchoolVenster die te vinden is op www.scholenopdekaart.nl.

Percentages

percentage geslaagden gemiddeld 96,7%
percentage leerlingen die in het examenjaar één of meer vakken op een hoger niveau volgen 
basisberoepsgerichte leerweg  16,8%
kaderberoepsgerichte leerweg   21,3%
De Vernieuwende Mavo (theoretische leerweg)  92%

Op www.scholenopdekaart.nl vind je meer percentages en cijfers.

d'Ampte is een van de drie locaties van het Tabor College.