Organisatie

Schoolstructuur

De schoolleiding van d'Ampte bestaat uit 3 leden, een algemeen directeur, een adjunct-directeur onderbouw en een adjunct-directeur bovenbouw.

V.l.n.r: Mevrouw E.M. Huitema (adjunct-directeur bovenbouw), Dhr. S.J. Macke (directeur) en Mevrouw. K. Kors (adjunct-directeur onderbouw). 

De leerlingen en docenten behoren tot een team. Er zijn 9 onderwijsteams en in elk team zitten ongeveer 8 tot 10 docenten en 5 à 6 klassen. In elk team coördineert een teamcoach de activiteiten en de onderwijskundige ontwikkelingen. Daarnaast worden de teams ondersteund door teambegeleiders van het ondersteuningscentrum. Zij organiseren extra ondersteuning voor leerlingen die dit nodig hebben. Alle leerlingen hebben ook een persoonlijke coach die voor leerling en ouders het eerste aanspreekpunt is.

Daarnaast zorgen de administratie, audiovisueel medewerker, facilitaire dienst, managementassistent, het roosterbureau en systeembeheer voor een goede ondersteuning van de onderwijsprocessen. 

d'Ampte Academie

De d’Ampte Academie is het middelpunt met betrekking tot de professionalisering van de medewerkers van d’Ampte. Vanuit de d’Ampte Academie worden tot nu toe interne scholingstrajecten georganiseerd en wordt er regie gevoerd over de activiteiten van de docentcoaches. Op deze wijze leren docenten van elkaar in hun eigen omgeving; dit is een effectieve wijze van leren en het kan worden afgestemd op de specifieke leerbehoeften van de school. 

Bewaren

d'Ampte is een van de drie locaties van het Tabor College.