organisatie

Organisatie en medewerkers

d'Ampte is een goed georganiseerde school die ervoor zorgt dat elke leerling aandacht krijgt. De leerlingen en de docenten behoren tot een team. In elk team zitten ongeveer 8 tot 10 docenten en een team bestaat uit 5 tot 6 klassen. Alle leerlingen hebben een coach die voor leerling en ouders het eerste aanspreekpunt is.

De teamcoach coördineert in elk team de activiteiten en de onderwijskundige ontwikkelingen en zorgt samen met de teamleden voor het contact tussen leerlingen, ouders/verzorgers en docenten. Elke 14 dagen is er overleg tussen de teamcoaches en de directie zodat de schoolbrede zaken met elkaar kunnen worden afgestemd.
Daarnaast worden de teams ondersteund door teambegeleiders van het ondersteuningscentrum. Zij organiseren extra ondersteuning voor leerlingen die dit nodig hebben.

De facilitaire dienst en de locatie-administratie zorgen voor een goed verloop van de leerlingstromen, het gebouw en de administratieve zaken.

De schoolleiding bestaat uit 3 leden, een algemeen directeur en een adjunct-directeur onderbouw en een adjunct-directeur bovenbouw.

Bewaren

d'Ampte is een van de drie locaties van het Tabor College.