Mavo route leerjaar 1-4

Mavo route

Voor leerlingen die van de basisschool een vmbo (kader)gemengd, theoretisch advies hebben gekregen en doorzetters zijn, is de Mavo route op d’Ampte een prachtige opleiding. d’Ampte biedt een mavo-opleiding met veel extra’s in de keuzemogelijkheden, veel praktijkvakken én zet sterk in op leerlingbegeleiding. 

In de eerste klas volgt de mavoleerling extra uren gym en creatieve vakken. In het derde leerjaar kiest de leerling voor een sportieve lijn óf de creatieve lijn die de mogelijkheid biedt om in het vierde leerjaar examen te doen in lo2 of drama! In de bovenbouw wordt de leerling goed voorbereid op een vervolgopleiding in het mbo, want vanaf het derde leerjaar volgt de leerling ook een beroepsgericht vak. Uiteraard naast al die belangrijke vakken die ervoor zorgen dat de leerling een prachtig mavodiploma gaat halen.

Pluspunten Mavo route

De Mavo route is ècht anders dan 'alleen maar' de theoretische of gemengde leerweg. Niet voor niets is de afkorting van vroeger teruggehaald: middelbaar algemeen vormend onderwijs. Dit moderne ‘mavo-plus onderwijs’ kent onder meer de volgende pluspunten: 

Rust

 • je zit met ongeveer 24 leerlingen in de klas
 • je krijgt allemaal leerstof op passend niveau
 • je krijgt extra begeleiding bij het leren studeren, het maken van huiswerk en het omgaan met elkaar

Regelmaat

 • je krijgt les van een kleine groep docenten zodat jij en je docent elkaar snel en goed leren kennen
 • je hebt intensief contact met je coach en hij/zij informeert ook je ouders

Ruimte

 • je wordt gestimuleerd om het beste van jezelf te laten zien
 • je onderzoekt zelf welk talentgebied (sportief of creatief) het best bij jou past 
 • je kunt examen doen in een extra vak, theoretisch, beroepsgericht, creatief (zoals drama) of sportief (zoals LO2)

Klassenactiviteiten

 • je neemt buiten de gewone lestijden deel aan verschillende activiteiten zoals excursies of misschien wel een trip naar het buitenland. Zo werk je zelf mee aan een gezellige sfeer en een boeiende leeromgeving.

Kansrijk

 • In leerjaar 3 volg je vier uur per week het beroepsgerichte programma. Ben je creatief, dan volg je lessen drama en een beroepsgericht vak. Ga je voor sport, dan zijn er extra lessen lichamelijke opvoeding en een beroepsgericht vak.
 • In leerjaar 4 doe je bij de Gemengde Leerweg (GL) examen in vijf theorievakken en een beroepsgericht vak. Bij de Theoretische Leerweg (TL) heb je bij het examen naast zes theorievakken de keuze uit een beroepsgericht vak.

d'Ampte is een van de drie locaties van het Tabor College.