Excellente school

Excellente School 2017-2019

d’Ampte kreeg in 2017 het predicaat Excellent van het ministerie van Onderwijs & Wetenschappen. Maar wat houdt dit in? d’Ampte is een Excellente School vanwege:

De goede samenwerking met ouders

Een succesvolle toekomst begint bij een goede basis. Daarom steekt d’Ampte veel energie in een goede samenwerking met ouders. Zo betrekken we ouders bij de portfoliogesprekken van elke leerling. En in leerjaar 1 en 3 houden we aan het begin van het schooljaar entreegesprekken met de leerling en zijn of haar ouders. Tijdens die gesprekken spreken we onze verwachtingen naar elkaar uit en we maken afspraken over de samenwerking

‘Handig Gedrag’ van leerlingen

Op d’Ampte vinden we het erg belangrijk om leerlingen te leren hoe zij ‘handig’ met elkaar om kunnen gaan. ‘Handig Gedrag’ staat voor ons voor Respect, Veiligheid en Verantwoordelijkheid. Dat staat centraal op d’Ampte. We ondersteunen ons programma ‘Handig Gedrag’ met de wekelijkse lessen ‘Kracht in Controle’. Leerlingen leren wat ‘handig’ gedrag is en hoe ze kunnen omgaan met ‘onhandig’ gedrag.

Ook docenten krijgen scholing!

d’Ampte maakt ook werk van het bijscholen van docenten met hun eigen d’Ampte Academie. Docenten van d’Ampte zijn opgeleid om onze andere docenten te trainen: zo zorgen we altijd voor een goede kwaliteit van onderwijs.

Samengevat: de gouden driehoek van d’Ampte is de samenwerking tussen ouders, leerlingen en school. Samen zorgen we voor toekomstkansen. En dat werkt!

Meer weten? Lees ook het juryrapport

Het excellentieprofiel van de locatie d'Ampte richt zich breed op zowel de ouder, de leerling als de docent. De school noemt dit 'de gouden driehoek'. Centraal in het excellentieprofiel van d'Ampte staat het pedagogisch concept Handig Gedrag en het lesprogramma Kracht in Controle (KIC).

Tijdens de KIC-lessen leren leerlingen zich handig te gedragen en ze leren omgaan met onhandig gedrag. KIC is scholing in sociale vaardigheden en verwachtingen: respect, veiligheid en verantwoordelijkheid. Hulpmiddelen van KIC voor mentoren en docenten voor het verkrijgen van inzicht in de groepsdynamiek en (onderlinge) problemen in de klas zijn de sociogrammen en vragenlijsten in de klas. Bijzonder aan deze school is dat zij het initiatief heeft genomen de sociogrammen en vragenlijsten te digitaliseren waardoor er snel analyses gemaakt kunnen worden. Het welbevinden van de leerling wordt hierdoor snel zichtbaar. Dit helpt om vroegtijdig signalen te ontvangen of er bijvoorbeeld sprake is van pestgedrag of dat er andere redenen zijn om alert te zijn.

Handig Gedrag wordt ondersteund door de activiteiten van de d'Ampte Academie. De d'Ampte Academie bestaat uit een aantal docenten van de school die collega's trainen op een uitgebreid handelingsrepertoire om de lessen beter af te stemmen op de verschillen tussen leerlingen en aanzetten te geven tot gepersonaliseerd leren. De school heeft meegewerkt aan de ontwikkeling van de Lesobservatie-app die gebruikt wordt tijdens het observeren van lessen. Het excellentieprofiel wordt verder ondersteund door de activiteiten op het gebied van ouderbetrokkenheid. De algemene aanpak van de school is een belangrijk gegeven en wordt door de jury dan ook positief gewaardeerd. Het brede excellentieprofiel leidt er toe dat docenten zich steeds meer kunnen richten op differentiatie en gepersonaliseerde leertrajecten. Een positief pedagogisch klimaat is een belangrijke voorwaarde om goed en plezierig te kunnen leren.

Citaat van een ouder:

"Ik ben erg enthousiast over KIC. Met KIC heb ik ervaren dat leerlingen meer open naar elkaar durven te zijn. Dit resulteert automatisch in geborgenheid en saamhorigheid binnen de groep. Het wordt zeker niet als suf of saai ervaren. Mijn zoon komt thuis en zegt: "Super gaaf en echt chill." - Jolien van Stralen, moeder van een leerling.

d'Ampte is een van de drie locaties van het Tabor College.