KIC = Kracht In Controle

KIC = Kracht In Controle

KIC-lessen in de onderbouw

De KIC-training is een sociale vaardigheidstraining programma voor elke leerling op d'Ampte. De KIC-training is opgenomen in het lesprogramma van alle eerste- en tweedejaars leerlingen. Iedere week krijg je KIC-les onder leiding van je gymdocent. Doel is het versterken van individuele vaardigheden, maar ook de klas als 'veilige groep' krijgt veel aandacht. Veel zal het gaan over de vraag 'Wie ben ik?'

Minimaal twee keer per jaar wordt de KIC-webapplicatie ingezet om de ontwikkeling op het gebied van sociale vaardigheden en welbevinden te monitoren en in kaart te brengen. Leerlingen, ouders en docenten worden gevraagd hieraan een bijdrage te leveren. 

KIC-lessen in de bovenbouw

In het derde leerjaar van de bovenbouw maakt KIC deel uit van het lesprogramma van de beroepsgerichte vakken. In de bovenbouw wordt veel aandacht besteed aan je beroepshouding. Hoe ga je om met anderen? Dit is natuurlijk heel belangrijk om goed voorbereid op stage te kunnen gaan, maar ook om straks je vervolgopleiding met succes te kunnen volgen.

Ontdek meer over KIC in onderstaande video: 

d'Ampte is een van de drie locaties van het Tabor College.