Loopbaanbegeleiding

Loopbaanbegeleiding (LOB)

Als je op het vmbo zit, heb je een aantal keuzemomenten. Die keuzes hebben te maken met het vervolg van je opleiding. Je kiest voor een profiel en een leerroute, een vakkenpakket, een vervolgopleiding. En na je diploma kies je weer: ga je een opleiding volgen waarvoor je alle dagen naar school gaat, of ga je leren en werken combineren?

Leerjaar 1

Coaches spelen een belangrijke rol in de loopbaanbegeleiding (LOB). Zij geven je informatie over de keuze van het profiel, de leerroute en de vervolgopleiding. Tijdens de coachgesprekken besteed je aandacht aan je bewustwording:

  • Wie ben ik?
  • Wat kan ik?
  • Wat vind ik leuk?

In de loop van het schooljaar bekijk je een informatieve film over de Praktische Oriëntatie op de Profielen. Je kunt het filmpje ook nu vast bekijken. In dit filmpje komen alle keuzes voor de bovenbouw aan bod. Hierna geef je door met welke profielen je tijdens de Praktische Oriëntatie op de Profielen (POP) in de tweede klas verder wilt kennismaken.

Leerjaar 2

Aan het eind van het schooljaar kies je voor een profiel en een afdeling. Hoe kom je tot het maken van die keuze?

  • In februari vindt een informatieavond plaats voor leerlingen en hun ouders/verzorgers waarbij de profielen zich presenteren (in februari).
  • Lees meer informatie in een van deze twee informatieboekjes: boekje voor basis/kader-leerlingen (pdf, 962 kB) of boekje voor mavo-leerlingen (pdf, 468 kB).
  • Tijdens de coachlessen werk je met Qompas: een digitaal LOB-programma dat je helpt om na te denken over de profielen, routes, keuzevakken, interesses, beroepen, enzovoort.
  • POP: Praktische Oriëntatie op de Profielen. Aan het eind van het eerste leerjaar geef je op over welke profielen je graag meer wilt weten. Tijdens dit tweede leerjaar maak je dan kennis met drie profielen. Twee lesuren per week, ongeveer tien weken lang, tijdens opeenvolgende periodes. In de vierde periode volg je de POP in de richting die je tegen die tijd hebt gekozen voor de bovenbouw.
  • Je maakt in januari een beroepeninteressetest op de computer. Die helpt je nog meer om de juiste keuze te maken voor een profiel in het derde jaar.

Leerjaar 3

Je volgt een of meerdere beroepsoriënterende stages in bedrijven en/of instellingen. In november presenteren vele mbo-opleidingen zich op d’Ampte. Leerlingen en ouders van klas 3 worden daar ook voor uitgenodigd.

Naast de verplichte beroepsvakken heb je in leerjaar 4 de kans om een vak naar keuze te volgen. Dit vak wordt het gehele examenjaar aangeboden en het eindcijfer telt mee in het eindcijfer van de beroepsgerichte vakken. Met een keuzevak kun je jouw profiel verbreden of verdiepen. Meer informatie hierover lees je in het boekje Een kijkje in de keuken van ………Oriëntatie op de keuzevakken van het beroepsgerichte vak in leerjaar 4 van het schooljaar 2017 - 2018.

Leerjaar 4

In klas 4 kies je voor een vervolgopleiding mbo of havo (voor sommige leerlingen van de theoretische leerweg). In november presenteren verschillende mbo-opleidingen zich op een beroepeninformatieavond op d’Ampte. Leerlingen en ouders van klas 3 en 4 worden hiervoor uitgenodigd.
In december bezoek je een mbo-school om te ervaren wat de opleiding, die je op dat moment het meest interessant lijkt, inhoudt. Deze dag wordt door de decanen georganiseerd en je wordt in de keuze en voortgang hiervan begeleid.
Het hele jaar door houden de verschillende mbo’s open dagen. En we adviseren nadrukkelijk die te bezoeken. Op de website van verschillende mbo-opleidingen lees je wanneer de open dagen zijn.

d'Ampte is een van de drie locaties van het Tabor College.