iPad

iPad op d'Ampte

Computers, tablets en smartphones, we kunnen ons een wereld zonder deze devices haast niet meer voorstellen. Ze horen bij ons dagelijks leven. Juist daarom leren we jullie op d'Ampte graag hoe je deze devices het beste kunt gebruiken, én wanneer beter niet. Op het Tabor College gebruikt iedere leerling een iPad.

Een waardevolle aanvulling
Het gebruik van de iPad is van toegevoegde waarde en heel nuttig voor het onderwijs dat wij geven. We leggen je uit waarom.

  • We maken graag de beste keuze samen met jou! Soms helpt een boek bij het geven van het beste onderwijs, soms een app. Boeken en apps afwisselen helpt dus om de kwaliteit van ons onderwijs te verhogen en de afwisseling maakt het onderwijs ook leuker!
  • Je kunt binnen de klas je eigen leerroute volgen. Zo leveren we maatwerk voor jou, maar wel gewoon in de groep.
  • De iPad biedt toegang tot veel extra informatie, filmpjes en aanvullende lesstof.
  • Je ziet meteen je vorderingen en prestaties.
  • Nog een voordeel: Als je niet op school kunt zijn, kan je op afstand toch leren.

Ook gewone boeken!
De iPad is een waardevolle aanvulling naast het gebruik van boeken, schriften, lesbrieven en practica. Vaardigheden zoals bijvoorbeeld schrijfvaardigheid en (technisch) tekenen zijn en blijven belangrijk. De mix tussen boeken en digitaal werken is hiermee goed in balans.

App Klaslokaal
We leren je ook graag wanneer je de iPad (en je smartphone) juist niet moet gebruiken, of wanneer je je moet concentreren op maar één app en niet op alle apps tegelijk. Dat doen we met app Klaslokaal. De app Klaslokaal is verplicht gesteld voor elke leerling, bij elk vak en elk lesuur waarin de iPad wordt gebruikt. In combinatie met de maatregel met betrekking tot het gebruik van de smartphone (telefoon in de locker tijdens de les) moet dit leiden tot meer focus en minder afleiding tijdens de lessen. 

Waarom de iPad?
Het Tabor College heeft gekozen voor de iPad omdat…

  • de iPad een zeer degelijk apparaat is met een lange levensduur;
  • het besturingssysteem uiterst stabiel, betrouwbaar en veilig is;
  • de accu een schooldag lang meegaat;
  • alle grote uitgevers ontwikkelen voor het iOS platform;
  • Apple het onderwijs helpt met programma’s als KlasLokaal en SchoolWerk.

Aanschafregeling
Elke leerling op het Tabor College moet in het bezit zijn van een eigen iPad. Op de website ipadwebshop.tabor.nl vind u daarvoor onze speciale regeling. Voor schooljaar 2019-2020 is het bezit van (minimaal) de iPad Air 2 een vereiste. Voor ouders van onze (toekomstige) leerlingen hanteren wij de volgende aanschafregeling:

Ouders/verzorgers schaffen de iPad aan via de webshop van het Tabor College.
A: u betaalt in één keer; verzekering (en hoes) zijn hierbij verplicht (gereduceerd tarief);
B: u kiest voor een huurkoop-constructie. Voordeel is dat er betaald kan worden in termijnen en er wordt niet gekeken naar BKR-notering.

Voor zowel optie A als optie B geldt dat er technische support is via school en dat alles verzekerd is. Er is een klein eigen risico.

Na aanmelding volgt in mei de definitieve betalingsregeling op papier en digitaal op onze website.

Kunt u de iPad niet betalen, dan kunt u via de Stichting Leergeld een kwijtscheldingsbewijs krijgen. Het Tabor College zorgt dan voor de iPad. Bent u reeds in het bezit van een iPad Air 2 (of een gelijkwaardig later model) die u uw kind wilt laten gebruiken op het Tabor College? In sommige gevallen is dat mogelijk. Hiervoor wordt een overeenkomst tussen u en het Tabor College gesloten, zodat wij de iPad netjes kunnen inrichten voor gebruik op school. Meer informatie hierover kunt u krijgen bij de school van uw keuze.

d'Ampte is een van de drie locaties van het Tabor College.