Gezonde School

Vignet Gezonde School

d’Ampte heeft het landelijke vignet Gezonde School behaald. Het vignet Gezonde School is een erkenning voor scholen die structureel werken aan het verbeteren van de gezondheid van hun leerlingen en medewerkers. Met het vignet wil de school aan leerlingen en hun ouders laten zien dat zij de gezondheid van leerlingen en personeel erg belangrijk vindt. Onze kantine voldoet aan de Richtlijn Eetomgevingen voor Scholen van het Voedingscentrum. Ieder jaar brengen wij het aanbod en de uitstraling van de kantine in kaart met de Kantinescan en rapporteren we de uitkomsten aan de directie.

Werken aan gezondheid op school loont. Het draagt bij aan betere schoolprestaties, minder schooluitval en een gezondere leefstijl. Zo zorgt d’Ampte voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én heeft de school aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van haar leerlingen. 

d’Ampte heeft speciale aandacht voor de thema’s:

  • Voeding
  • Bewegen en sport
  • Roken-, alcohol- en drugspreventie
  • Relatie & seksualiteit
  • Welbevinden en sociale veiligheid

De school heeft in juli 2022 voor het thema ‘Welbevinden’ het vignet gekregen. De Gezonde School is een initiatief van twintig landelijke gezondheidsorganisaties. Meer informatie over het vignet Gezonde School is te vinden op www.gezondeschool.nl.

Gezonde school: voeding

d’Ampte vindt gezonde voeding belangrijk, omdat je daardoor gezond blijft en vaak lekkerder in je vel zit, zowel lichamelijk als psychisch. Onze school is een omgeving waar gezond eten gemakkelijk moet zijn, omdat dit bijdraagt aan de ontwikkeling van de leerlingen. We kiezen voor een positieve aanpak, waardoor niemand zich buitengesloten of veroordeeld hoeft te voelen. Een positieve aanpak past ook bij ons pedagogisch concept van Handig Gedrag waarbij verantwoordelijkheid een belangrijke rol speelt. Gezond eten gaat over goed voor jezelf zorgen en niet over schoonheidsidealen.

In het contract met de cateraar heeft d’Ampte vastgelegd dat het aanbod van producten moet voldoen aan de 'Richtlijnen Gezondere Kantines' van het Voedingscentrum Nederland. Zo zie je bij de diner geen ongezonde keuzes. In de automaten zitten naast de gezondere keuzes ook uitzonderingsproducten, maar de betere keuzes zitten op een opvallendere plek. Dus: de basis moet gezond zijn, maar je mag best wel eens een snoepje of een snack eten.
Sinds de afgelopen verbouwing (augustus 2016) staat er in de diner ook een gratis watertappunt met fris drinkwater, waarmee we water drinken stimuleren.

Tijdens de lessen biologie en LO wordt er aandacht besteed aan gezonde voeding. Het gebruik van ongezonde producten (energiedranken, grote zakken chips, enzovoort) wordt ontmoedigd door leerlingen hierop aan te spreken. Weten waarom? Informatie over energiedrankjes van het Voedingscentrum. 

Bij het stimuleren van het nuttigen van gezonde voeding gaat het om gedragsverandering bij leerlingen. Leerlingen moeten ook leren eigen keuzes te maken. Dit sluit aan bij één van de onderwijskundige uitgangspunten van de school. Andere onderwijskundige uitgangspunten zijn: leren kritisch te zijn op eigen handelen, leren eigen verantwoordelijkheid te nemen. Ook bij het thema voeding sluit de school aan bij deze uitgangspunten.

Bewegen en sport

d’Ampte is een sportieve school. Al jaren sporten vele leerlingen actief in onze vakcollege route Sport & Gezondheid in de onderbouw en bij de leerroute D&P, richting bewegen en veiligheid. Deze leerlingen hebben extra lessen gym, gaan onder andere schaatsen, dansen, organiseren sportevenementen. Daarnaast bieden we voor de mavo-leerlingen het examenvak LO2 aan.

Er zijn ook verschillende sportdagen en sporttoernooien op d’Ampte, waarvan een aantal toernooien tegen andere scholen zijn. Voorbeelden van sporttoernooien zijn schaatsen (ScholenPloegenAchtervolging), Tabor/Atlas toernooien (voetbal, basketbal) en Olympic moves.

Vanaf het schooljaar 2015-2016 doet de school mee aan het programma Irun2bfit. Dit is een loopprogramma van 8 weken. Het programma is voorzien van allerlei loopoefeningen en heeft ook onderdelen van het vak biologie hierin verwerkt. Doel is om de leerlingen een gezonde leefstijl mee te geven. Het programma is erop gericht dat alle leerlingen, ieder op zijn eigen niveau 5 km achter elkaar kan hardlopen.

Verder is er iedere dinsdagmiddag Tabor X-TRA! waarbij leerlingen kunnen kiezen uit tal van sporten. Voorbeelden zijn hiphop, freerunnen, kickboksen, surfen, zeilen, schaatsen en ijshockey.

d’Ampte is een school met LOOT-status en talentschool, waarbij leerlingen met een sporttalent speciale begeleiding en faciliteiten op school kunnen krijgen. 

Welbevinden

Bij gezond leven hoort ook gezond en handig gedrag. We vinden het belangrijk dat leerlingen en medewerkers lekker in hun vel zitten. Dat bereiken we door veel aandacht te besteden aan een prettige omgang met elkaar. Wij hebben dit bij ons op school vertaald in Handig Gedrag. Dit is een integraal pedagogisch concept waarbij voor iedereen (medewerkers, leerlingen en ouders) een aantal afspraken gelden rondom de thema’s:

  • respect
  • veiligheid
  • verantwoordelijkheid

Wij gaan hierbij uit van positieve gedragsbeïnvloeding en we spreken elkaar aan wanneer iemand handelt tegen de afspraken in. In elk lokaal en in elke aula van de gebouwen hangen posters met de afspraken die wij rondom Handig gedrag samen hebben gemaakt.

Door intensieve aandacht voor Handig Gedrag willen wij elke vorm van onhandig gedrag (zoals pesten, discriminatie, ongewenste gedragingen tegen elkaar) voorkomen. Om onhandig gedrag te voorkomen geven wij in het onderwijsprogramma aparte lessen Kracht in Controle. Lessen waarin de leerlingen zogenaamde levensvaardigheden leren.
Om snel inzicht te krijgen in het groepsproces, pesten, het welbevinden en het emotionele klimaat op school maken wij gebruik van de webapplicatie KIC. Deze webapplicatie wordt gebruikt door docenten, leerlingen en ouders. Het gebruik van de app moet bijdragen tot snelle interventies vanuit school-leerlingen en ouders indien de resultaten daartoe aanleiding geven.

Als leerlingen meer ondersteuning nodig hebben bij het contact te leggen/onderhouden met leeftijdsgenootjes of extra hulp bij het opkomen voor jezelf, is er de KIC+ training. 

Het is niet alleen belangrijk om aandacht te hebben voor het sociale welbevinden (onder andere je veilig voelen en op een prettige wijze met elkaar omgaan), maar je voelt je ook prettiger als je extra hulp kunt krijgen bij het leren en bij de keuzes die je kunt maken op onze school en na je schoolcarriere op d’Ampte. Deze hulp noemen wij leer- en studiebegeleiding en loopbaanbegeleiding

Elke leerling verdient ondersteuning en aandacht. Een uitvoerige beschrijving van de wijze waarop d’Ampte dit geregeld heeft, staat beschreven in het schoolondersteuningsprofiel.

d'Ampte is een van de drie locaties van het Tabor College.