Aanmelden op d'Ampte

Aanmelden op d'Ampte

Wilt u uw zoon of dochter aanmelden voor een brugklas in het schooljaar 2020-2021? Dan kunt u contact opnemen met mevr. Schipper (coördinator aanmeldingen.) Dat kan via het algemene telefoonnummer 0229-284151 of door een email te sturen naar mevr. Schipper, ahm.schipper@tabor.nl

Onze contact gegevens:
Tabor College locatie d'Ampte
Berkhouterweg 5
1624 NS Hoorn
(0229) 284151
dampte@tabor.nl 

Aanmeldingsformulier leerjaar 1
Aanmeldingsformulier d'Ampte leerjaar 1 (pdf)

Aanmelden voor leerjaar 2, 3 of 4? 
Gebruik daarvoor onderstaande aanmeldingsformulieren. Voor informatie en contact over het aanmelden voor leerjaar 2, 3 of 4 kunt u contact opnemen met mevr. Geerlings, md.geerlings@tabor.nl
Aanmeldingsformulier d'Ampte leerjaar 2 (pdf).
Aanmeldingsformulier d'Ampte leerjaar 3 en 4 (pdf). 

Aanmelding en toelating van leerlingen
Het schooladvies
Het schooladvies van de basisschool is leidend voor het VO (Voortgezet Onderwijs en dus ook het Tabor College).

Het onderwijskundig rapport (OKR)
In de wet staat dat basisscholen voor elke leerling een OKR moeten inleveren bij de VO-school. In West-Friesland wordt de overdracht van dit OKR zoveel mogelijk digitaal gedaan via het landelijke OSO-systeem. 

De eindtoets
Het is wettelijk geregeld dat basisscholen een eindtoets afnemen. Bij een hogere uitslag van de eindtoets ten opzichte van het schooladvies, moet het schooladvies heroverwogen worden. Dit kan leiden tot een herzien advies maar dit hoeft niet. Ouder(s)/verzorger(s) worden daarover altijd geïnformeerd door de basisschool. 

Binnen het samenwerkingsverband VO West-Friesland zijn over de aanmeldprocedure afspraken gemaakt, die ook door de scholen van het Tabor College worden toegepast.

d'Ampte is een van de drie locaties van het Tabor College.